Osnovna škola Rapska

Privremeno neuporabljivo

Zbog obavijesti “privremeno neuporabljivo” koja je nakon brze provjere dodijeljena našoj školi, molimo sve da se ne zadržavaju oko škole.

Zgrade s oštećenjima označene žutom bojom ukazuju da ta oštećenja u najgorem slučaju nisu takve vrste da bi kod ponovljenoga potresa dovela do urušavanja čitave nekretnine, no mogla bi dovesti do urušavanja jednoga njezina dijela.

Odgovori