Osnovna škola Rapska

Kako uspostaviti strukturu i organizirati raspored učenja kod kuće i kako očuvati mentalno zdravlje

Dragi roditelji,

s obzirom na to da je pred nama više od mjesec dana škole na daljinu, a trenutna promjenjiva situacija zahtjeva veliku prilagodbu, organizaciju i fleksibilnost, šaljemo upute stručnog tima Odgojnog savjetovališta Centra za rehabiltaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o tome kako uspostaviti strukturu i organizirati raspored učenja kod kuće te kako očuvati mentalno zdravlje djece uz razne aktivnosti koje pomažu proraditi doživljena iskustva kao i otkriti postojeće resurse i vještine suočavanja.

Za sve upite i nejasnoće slobodno se obratite našoj stručnoj službi: pedagoginji Lovorki Jurić Komljenović (lovorka.juric@skole.hr) ili psihologinji pripravnici Maji Žutić (maja.zutic@skole.hr).

Odgovori