Osnovna škola Rapska

Virtualni međuškolski projekt iz katoličkog vjeronauka „Upoznaj se(be)“

Potaknuti idejom da izazovnom vremenskom trenutku u poučavanju kroz nastavu na daljinu odgovorimo na konstruktivan način odlučili smo sagledati pozitivne aspekte učenja na daljinu i iskoristiti ih. Kao plod tog promišljanja, na tragu uputa koje je svojevremeno izdala i ministrica znanosti i obrazovanja, nastao je ovaj naš projekt. Dogodilo se to slučajnim „virtualnim“ susretom dvoje vjeroučitelja: s. Radmile Ilinović i vjeroučitelja Antonia Šarina. Kako je razvijanje ideje oko osmišljavanja projekta napredovalo, rasla je i želja: ponuditi učenicima novi i suvremeniji, a za osobni razvitak konstruktivniji oblik učenja.

Cilj projekta je povezati parove dviju škola (OŠ Rapska iz Zagreba i OŠ Ivana Rabljanina Rab) kako bi učenicima omogućili razvijanje kompetencija suradničkog učenja. U projekt su uključeni učenici osmih razreda. U sklopu međupredmetnih tema naglašena je potreba da učenici upoznaju jedni druge i sami sebe (samospoznaja), uče razlikovati bitno od nebitnog te razvijaju prezentacijske sposobnosti. Sve to saželi smo u četiri faze (od četiri tjedna) projekta u kojima će učenici, ostvarujući međusobnu suradnju virtualnim putem, razmjenjivati ideje, iskustva i mišljenja. Kroz cijelo vrijeme odvijanja projektnih aktivnosti vjeroučitelji prate rad učeničkih timova i usmjeravaju/vrjednuju njihove rezultate kroz povratne informacije.

U kontekstu predviđenih nastavnih cjelina mentorski pristup pruža ujedno i ostvarenje jednog od postavljenih ishoda, a to je usvajanje i uočavanje važnosti suradnje (u odnosu prema učitelju), kao i suradničko učenje koje predstavlja konkretno življenje ideala slobode i odgovornosti (među učenicima).

Nadamo se kako će ovaj projekt dviju „rapskih“ škola biti dobar uvod u nastavak suradnje kroz nastojanje kako bi se u okviru kurikuluma katoličkog vjeronauka učenicima pomoglo usvojiti kršćanske vrijednosti, koje su temelj svakog demokratski razvijenog društva.

vjeroučitelji Antonio Šarin i s. Radmila Ilinović

Odgovori