Osnovna škola Rapska

Upisi djece u 1. razred OŠ Rapska

Poštovani roditelji,

pregledi budućih prvašića obavljaju se u OŠ Borovje. Od 8.6.2020. se uz pregled može obaviti i upis prvi razred.

Za upis je potrebno ponijeti potvrdu o pohađanju programa predškole (ako je dijete pohađalo predškolu), potvrde o zaposlenju za oba roditelja zbog ostvarivanja prava za upis u produženi boravak te OIB djeteta.

Za djecu koja su već obavila pregled u školi roditelji mogu doći na upis u zgradu OŠ Borovje u utorak 16.6.2020. od 12:00 do 13:00 sati ili u srijedu 17.6.2020. od 12:00 do 16:00 sati. Tada na upise ne mora dolaziti i predškolac.

Djeca koja se upisuju u drugu školu, a pregled su obavili u OŠ Rapska dobit će potvrde o pregledu putem e-maila.

Pedagoginja Lovorka Jurić Komljenović

Odgovori