Osnovna škola Rapska

Olakšice za plaćanje prehrane ili produženog boravka

Poštovani roditelji,

molimo sve koji imaju olakšice za plaćanje prehrane ili produženog boravka u školskoj godini 2021./2022. da obavezno donesu kopiju novog rješenja koje mora nositi datum iz 2021. godine uz uvid u original u tajništvo škole u tjednu 6.-10.9.2021. Napominjemo kako se učenici uključuju u besplatnu ii sufinanciranu preranu od datuma kada je osnovna škola zaprimila dokumentaciju, a ne od datuma koje nosi dokument. Sve kriterije oslobođenja i sufinanciranja možete pronaći na stranicama Službenog glasnika Grada Zagreba.

Hvala na suradnji i razumijevanju!

Ravnateljica:

Diana Dujmović

Odgovori