Osnovna škola Rapska

Projekt Vrtim zdravi film

Osnovna škola Rapska po peti puta sudjeluje u projektu Vrtim zdravi film.
Predavanje o zdravoj prehrani u sklopu sata Tjelesne i zdravstvene kulture odraditi će prof. Marjan Marangunić.

Odgovori