Osnovna škola Rapska

Rapska zauzela 10.mjesto u ukupnom poretku svih osnovnih škola grada Zagreba

Osnovna škola Rapska je zauzela 10.mjesto u ukupnom poretku svih osnovnih škola grada Zagreba plus privatne osnovne škole što čini brojku od 123.

Sportski rezultati se odnose na razdoblje 2018 -2022.za sve sportove. Obzirom da spadamo među manje škole po broju učenika rezultat je odličan.

Marjan Marangunić, profesor TZK-a

 

Odgovori