Osnovna škola Rapska

Izvannastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja Zajednica aktivnih građana – ZAG – za učenike 5. razreda školske godine 2022./2023.

 

Dragi učenici 5. razreda, poštovani roditelji, od ove školske godine u našoj Školi provodit će se Pilot projekt izvannastavne aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Zajednica aktivnih građana – ZAG. Aktivnosti će se odvijati tijekom godine, 2 školska sata tjedno.

Na radionicama će se učenici kroz igru te zanimljive aktivnosti i razgovore pripremiti i osnažiti za aktivno i odgovorno djelovanje u demokratskom društvu i kritičko mišljenje.

Ciljevi aktivnosti su:

  1. Ojačati interes za zbivanja u zajednici,
  2. Razviti pozitivne stavove o odgovornosti svakog člana za dobrobit zajednice,
  3. Osvijestiti važnost temeljnih demokratskih vrijednosti te potaknuti djelovanje u skladu s njima,
  4. Razviti kritičko razumijevanje društvenih, ekonomskih i političkih procesa te oblika uključenosti u donošenje odluka u zajednici,
  5. Razviti vještine i stavove potrebne za brižan odnos prema drugima i odgovorno djelovanje u zajednici.

Tijekom jednogodišnje provedbe izvannastavne aktivnosti ZAG učenici će razviti određene aspekte građanske kompetencije koje je važno nastaviti i dalje nadograđivati.

Izvannastavnu aktivnost će provoditi naša pedagoginja Lovorka Jurić Komljenović koja je prošla obuku za tu izvannastavnu aktivnost.

Pedagoginja ima višegodišnje iskustvo u domeni građanskog odgoja i obrazovanja. Provodila je izvannastavne aktivnosti Medijacije (vršnjačko mirenje) i Građansku grupu (priprema za smotru iz projekta Građanin).

Prijedlog okvirnog kurikuluma izvannastavne aktivnosti Zajednica aktivnih građana — ZAG možete vidjeti na ovoj poveznici:

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/odgoj_obrazovanje_spot/ZAG.pdf

Odgovori