Osnovna škola Rapska

Razvoj kulturne svijesti i načini izražavanja kroz dramske prikaze na stranom jeziku

Projekt “Razvoj kulturne svijesti i načini izražavanja kroz dramske prikaze na stranom jeziku” osmišljen je s ciljem kulturnog osvještavanja i usvajanja različitih načina izražavanja na stranom jeziku s naglaskom na ritam, pokret i intonaciju, verbalnim i neverbalnim sredstvima, a kako bi se ispunila dvostruka zadaća – upoznala kultura i običaji drugog naroda, kroz najistaknutija djela talijanske, engleske i francuske književnosti i popularne kulture, postigla maksimalna sličnost sa govorno-jezičnim izričajem izvornih govornika. Kroz dramske prikaze razvijat će se govorna kompetencija, kreativnost, jezične sposobnosti, melodioznost, spontanost i sveukupna izražajnost na stranom jeziku.
Projekt će se paralelno odvijati u skupinama ( talijanski i francuski kao strani jezik – početni i engleski kao strani jezik napredni). Sudionici u projektu su učenici triju osnovnih škola – OŠ Rapska, OŠ Jabukovac i OŠ Gornje Vrapče i jedne srednje škole – Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.
Razdoblje provođenja – drugo polugodište školske godine 2021/2022.
Sa svakom skupinom radi profesor stranog jezika, stručnjak za pokret, uz stručnu potporu i superviziju stručnog suradnika na polju verbotonalnog pristupa i fonetske korekcije.
Vrednovanje: na kraju projekta završnim dramskim prikazima na priredbi prilikom čega će se usporediti napredak govorno jezičnog izražaja.

Tekst preuzet te više na poveznici: https://www.hvtu.net/projekti/  

Odgovori