Osnovna škola Rapska

Dabar u našoj školi

Dabar je informatičko natjecanje namijenjeno svim učenicima osnovnih i srednjih škola. U ovogodišnjem izazovu sudjelovali su se svi učenici naše škole, od 2. do 8. razreda.
Natjecanje je organizirala Mirena Maljković, a provedbu i mentorstvo odradili su Iva Fabijanić, Mirena Maljković i Petar Brkljačić.
Dabar pruža priliku svima za jedan novi susret s informatikom u svakodnevnom životu. Također, pomaže da upoznamo sebe, svoje skrivene talente i mogućnosti te da razvijamo svoje logičko razmišljanje.

Čestitamo svim Dabrićima i sa sigurnošću možemo reći da prihvaćamo svaki novi izazov. 

Fotogalerija na više.

 

 

Odgovori