2024. godina

 

Ùčenici -Profesori 3:3

2023. godina

Učenici : Profesori 2:1

2022. godina

Učenici : Profesori 3:5

 

 

2021. godina

Učenici 8 : 4 Profesori

2020. godina

Učenici 4 : 6 Profesori

2019. godina

Učenici 2 : 3 Profesori

2018. godina

Učenici 2 : 6 Profesori

2017. godina

Učenici 1 : 0 Profesori

2016. godina

Učenici 4 : 4 Profesori